Để đạt được mục tiêu hơn 35% lực lượng lao động tham gia BHXH; 25% lực lượng lao động tham gia BHTN; hơn 97% dân số của tỉnh tham gia BHYT vào năm 2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể là, bám sát các đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đóng, nộp BHXH, BHYT đầy đủ, đúng thời gian quy định. Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với BHXH ở địa phương quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm từ cơ sở; tăng cường quản lý quỹ BHXH, BHYT, bảo đảm thu chi. Cùng với đó nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nâng cao y đức trong ngành y tế, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân. Ngoài ra phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi quỹ BHYT.